logo koronis
NL taal NL
EN taal ENG
 
LOGISTIEK / SCM
ERP / CAD
ORGANISATIE
PLANNING
Projecten

Bij een bedrijf binnen de bouwtoelevering hebben wij een project op het gebied van logistiek, ERP en CAD uitgevoerd. De complexiteit zat met name in de gecombineerde multicompany en multisite set-up en het gegeven van vele uitgebreide maatwerk applicaties. De volgende applicaties zijn geselecteerd en geÔmplementeerd:
  • nieuw state of the art ERP-systeem
  • 3D CAD systeem
  • documentmanagement systeem
  • productconfigurator (vraag / antwoord spel met kennisregels)
Volgens de klant is dit gebeurd met de volgende resultaten: "We hebben voorgoed afgerekend met de eilandautomatisering die wij hier voorheen hadden. De informatie die onze medewerkers invoeren, is nu voor alle afdelingen, alle nevenvestigingen en al onze administratieve processen beschikbaar. De nieuwe technologie zorgt voor een snellere en efficiŽnte verwerking van gegevens en dat is precies wat wij wilden bewerkstelligen. Gegevens zijn direct inzichtelijk voor medewerkers, tot en met onze CAD/CAM- en productieafdeling. Alles hangt nu met elkaar samen en dat heb je hard nodig in onze dynamische markt."

Een project op het gebied van CAD en logistiek was de invoer van het BIM-concept (Building Information Model) bij een bedrijf in de bouwtoelevering. De complexiteit bestond met name uit het ICT-technisch in lijn brengen van de betrokkenen in het engineeringproces: aannemer, eigen tekenkamer, meerdere externe tekenbureau's en constructeurs, nettenproducent en productieplant. Hierbij is een verregaande standaardisatie van het engineeringproces gerealiseerd met het terugbrengen van zes databronnen en -stromen naar het enkele BIM. Hierdoor is een dusdanige kostenbesparing gerealiseerd dat de investering van Euro 150.000,= binnen 1 jaar is terugverdiend. Daarnaast is de doorlooptijd van projecten met 25 % verkort door gebruik te maken van de digitale snelweg en verkorting van effectieve werkvoorbereidingstijden. Het aantal fouten is met 60 % gedaald door het uniform gebruikte dataformaat Unitech.

Op het gebied van organisatie zijn veel projecten uitgevoerd binnen het thema van centraliseren versus decentraliseren. De betrokken afdelingen waren hierbij veelal verkoop binnendienst, engineering, expeditie en planning. Besluiten zijn hierbij genomen op basis van het business model, doelstellingen, klantbenadering, kwaliteit en efficiency.

Bij een voorraadgestuurd spuitgietbedrijf in het professionele MKB hebben wij op het gebied van planning, logistiek en ERP de volgende resultaten bereikt:
  • binnen de leverplanning een knelpuntsanalyse geÔmplementeerd waardoor de leverbetrouwbaarheid met ruim 30 % is verhoogd.
  • het MRP-concept geherimplementeerd met een directe impact (afsluiting of herplannen) op 50-75 % van alle productieorders
  • de productieplanning geÔmplementeerd binnen ERP waardoor aansluiting is gevonden met MRP en de leverplanning.
  • knelpuntsanalyse van materiaalbeschikbaarheid geÔmplementeerd, hierdoor zijn meerdere wekelijkse productiestops voorkomen.
  • voor- en nacalculatieconcept opgezet, dit zowel voor productieorders als winstgevendheid van artikelen in relatie tot. klanten.
Een bedrijf binnen de bouwtoelevering had na een afsplitsing de uitdaging om een drietal fabrieken om te vormen naar ťťn bedrijf. Hiervoor is een proces- en bedrijfsmodel ontworpen in nauwe samenspraak met de nieuw aangestelde directie. Opvolgend is het applicatielandschap welke bestond uit ongeveer twintig applicaties vervangen door twee nieuwe, te weten een nieuw teken- en een nieuw ERP-systeem. Vele procedurele en organisatorische aspecten zijn tijdens het project verbeterd. Het resultaat is een besparing in FTE van ongeveer tien man, dit met name door geharmoniseerde bedrijfsprocessen, een sterk verbeterd en inzichtelijker planningsconcept en een beheerste projectsturing. Daarnaast zijn voorraden verlaagd en doorlooptijden verkort.

Bij een bedrijf in de machine en apparatenbouw is een project uitgevoerd op het gebied van planning en ERP. De verandering van shopfloor naar lijnproductie is planningstechnisch ontworpen en geÔmplementeerd binnen een ERP-systeem. Het voor- en nacalculatieconcept is opgezet door een mapping van artikelen aan calculatie componenten. Kostprijzen zijn hierdoor inzichtelijker gemaakt wat positieve invloed had voor het gehele verkoop- en financiŽle proces. Voorraden zijn verlaagd door betere inrichting van het logistieke proces. Ingrepen op de organisatie hebben een omgeving gecreŽerd waarin sneller keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen door een slagvaardigere directie.